Suna - İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

“Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi” Sempozyumu

BASIN BÜLTENİ
1996 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı bünyesinde Antalya’da hizmet vermekte olan Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tüm Anadolu Akdenizi’nin tarihi, arkeolojik ve diğer kültürel değerlerinin araştırılması, ortaya çıkarılması, korunması ve bunların diğer Akdeniz kültürleriyle ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara destek olmaktadır.
Enstitü her yıl bölgedeki arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına, özellikle genç bilimcilerin araştırmaları ile yüksek lisans ve doktora projelerine maddi ve manevi destek sağlamakta; bilimsel süreli dergileri ve diğer yayınlarıyla da Anadolu Akdenizi’nin sesini bilim dünyasına iletmektedir.
Enstitü 4-7 Kasım 2015 tarihleri arasında “Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi” başlıklı bir sempozyum organizasyonu ile bu zengin coğrafyanın tarih öncesinden başlayıp, Ortaçağ’ın sonuna kadar uzanan süreçteki tarihi, arkeolojisi ve sanat tarihi konularında yüksek lisans veya doktora tezi hazırlamakta olanlar ile tezini tamamlayıp akademik kadrolara henüz atanan yerli-yabancı 78 genç bilimciyi bildirileriyle biraraya getirecektir.
Ramada Plaza Antalya otelinde yapılacak olan kongre, dinleyicilere de açık olacaktır.
Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II Logo Dikey
Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II Logo Yatay