Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Anadolu Akdenizi olarak isimlendirilen zengin ve değişken kültürlere sahip coğrafyanın tarihi, arkeolojik ve diğer kültürel değerlerinin araştırılması, incelenmesi, yorumlanması, korunması, yayımlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla 1996 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde Antalya’da kurulmuştur.

Enstitü, tanımlanmış görev ve amaçları doğrultusunda eskiçağ bilimlerine yönelik zengin kütüphanesi ile bilgi-belge-görsel arşivlerini araştırmacıların yararına sunarken, bölgede gerçekleştirilen bilimsel kazı, onarım ve araştırma projelerini desteklemekte, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemekte, yayımlar yapmakta ve özellikle de lisans üstü burslarıyla genç bilimcilerin yetişmesine ayrı bir önem vermektedir.