Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II:
Anadolu Akdenizi Sempozyumu
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Kasım 2009 tarihinde Türkiye’den ve yurtdışından birçok genç akademisyenin bildirileriyle katıldığı ve kısa süre içinde bilimsel sonuçlarının da yayınlandığı “Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi” sempozyumunun ikincisini Kasım 2015’de yine aynı başlık altında düzenleyerek Lykia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia bölgelerinde çalışan genç bilimcileri bir kez daha Antalya’da buluşturmayı planlamaktadır.

Bahsedilen bölgelerin, tarih öncesinden başlayıp, Orta Çağ’ın sonuna kadar uzanan süreçteki arkeolojisi, eskiçağ tarihi, sanat tarihi, mimarlık tarihi ve kültürel mirasın korunması konularında lisans üstü tezi hazırlamakta olanlar ile bu tezlerini tamamlamış ancak son başvuru tarihi itibariyle tezin tamamlanmasının ardından 3 yılı geçmemiş olan genç bilimcilerin başvurabileceği bu sempozyum için başvuru formunu doldurarak en geç 15 Nisan 2015 tarihine kadar Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.

Başvuruların tamamı Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecektir.